Namen našega projekta je raziskovanje staroveških Venetov. Pričujoča spletna stran je zasnovana kot vsegeneracijski informacijski center. Njen glavni cilj je pritegnitev učencev, učiteljev in drugih raziskovalcev k raziskovanju teh staroveških civilizacij. Za dosego slednjega smo pripravili izdelano vsebinsko zamisel, ki zajema tako pisanje prispevkov na različnih osnovah (kritično, poljudno-znanstveno, kolumne, prebrano ...), kot tudi predavanja v šolah in kulturnih zavodih, predstavitve prispevkov na specializiranih znanstvenih delavnicah ter podpiranje raziskovalnih dejavnosti v tej smeri. Ker gre za odprte vrste projekt, ste vabljeni, da se nam pridružite s sodelovanjem.
 
Naša misel:
Potrudimo se, da bo zgodovina boljši prostor za vsakogar!
 
Vaš Robert Petrič,
urednik Veneti.info

Predavanja o Venetih

mt_ignoreNaročite predavanje
mt_ignoreTeme, ki so na voljo
mt_ignoreNapotki za šole

Veneti so v veliki meri neznanka večini ljudi, predvsem zaradi tega, ker niso vključeni v šolske učne načrte. Prav zaradi tega smo se odločili ponuditi možnost poučnih predavanj na to temo (z razpravo, Powerpoint). Nekatera v preteklosti uspešno izvedena predavanja (Predavanje v Novem Mestu 01/02/07, Predavanje v Idriji 11/05/07 ...) kažejo, da smo na pravi poti.

Teme, ki so na voljo
Organizator lahko izbira med sledečimi vsebinami* (lahko se jih poljubno združuje v enotno predavanje, saj se dostikrat prekrivajo):

 • Veneti, zgodovinsko ozadje,
 • Venetski napisi in jezikoslovno ozadje,
 • Veneti in njihova kultura,
 • Veneti - arheologija in genetski vidik,
 • Veneti in njihova povezanost s sodobnimi slovanskimi narodi kot tudi z ostalimi sosedi.

  *Vsebine se lahko prilagodi lokalnim potrebam.

Napotki za šole in ostale organizatorje

 1. Kot vidite v besedilu zgoraj lahko izbirate med različnimi vsebinami. Seznanite nas z odločitvijo, da lažje uresničimo Vaše želje. Predavanja lahko organizirate tudi znotraj predmetnega urnika, še največ možnosti za časovno uskladitev pa bo najbrž v dopoldanskem ali večernem času.
 2. Priporočljiva je vnaprejšnja priprava učencev (in učiteljev) na ta predmet, saj se predavanje v obliki kritične razprave izkaže za zelo koristno (povprašajte za literaturo). Zato nas obvestite kakšne oblike predavanja ste imeli v mislih - v obliki govora, v obliki razprave, ali pa kombinacijo obojega (pomembno zaradi priprave količine gradiva).
 3. Če želite predavanje z vizualno predstavitvijo (Powerpoint), kar priporočamo, potem morate zagotoviti računalnik (najbolje prenosni) z ustrezno programsko in ostalo opremo (projektor ...).
 4. Naša dejavnost je prostovoljna, zato so predavanja brezplačna. V kolikor pa bi želeli, lahko prispevate nekaj za materialne stroške (npr. potni stroški).

Kratka zgodovina spletne strani Veneti.info

Začetek spletne strani Veneti.info kot večjezičnega projekta smo dočakali junija, leta 2005. Že na začetku je, v sodelovanju s projektom Korenine, šlo za zelo obsežno dejavnost. Sčasoma je spletna stran postala omembe vredno raziskovalno gibanje, prosto kakršnihkoli skupnostnih pregrad in neobremenjeno kar se tiče prevrednotenja zgodovinskih tokov. 
 
Junij 2005: prva enostavna spletna predstavitev z nekaj prispevki in angleškim prevodom.
mt_ignore
Prvi logotip spletne strani (izdelava www.promin.si)
 
September 2006: zelo funkcionalna večjezična spletna stran. Uvod je bil preveden v kar 25 jezikov.
mt_ignore
Spletni logotip v obdobju od septembra 2006 do aprila 2007

April 2007: stari HTML sistem se je zamenjal s sodobnejšim CMS sistemom, kar je omogočilo nove funkcionalnosti. Število prispevkov je seveda ves čas rastlo.
mt_ignore
Logotip spletne strani od aprila 2007 do Marca 2008

Marec 2008: struktura strani in kazala je bila prilagojena novim potrebam. Cilj posodobitve je bil čim večja strokovnost in uporabnost strani.
mt_ignore
Trenutni logotip
 
Oktober 2009: stran je modernizirana in dobila je nov izgled.