mt_ignoreBeseda sonce je do danes obdržala skupne korenine po večjem delu Evrope. Gre seveda za vselej pomemben pojem, ki ga je v avtentični obliki utrdila močna tradicija. Zanimivo pri tem pa je, da je do nedavnega slovenščina obdržala vse gradnike izvirnosti.

Avtor: Robert Petrič

Še nedolgo tega se je pri nas uporabljalo neskrajšano obliko solnce, sicer poznanu tudi v nekaterih starejših slovanskih jezikih. Zanimivo je namreč, da beseda vsebuje oba tipična soglasnika, tako l kot tudi n. Latinske oblike solis tako slovenščina zelo verjetno ni povzemala, pač pa prej nasprotno, saj se sčasoma besede krajšajo in ne daljšajo. V germanskih jezikih pa zasledimo obliko s samo drugim soglasnikom (sun, Sonne), podobno kot pri naših južnih sosedih, kjer zagotovo gre za neko kasnejšo obliko, čeprav morda izvira iz avestanske veje (razlaga etim. slovarja spodaj). Znova pa velja poudariti, da tukaj nista prisotna oba soglasnika, kar kaže na kasnejše prevzemanje.

Ta pojav bi morda lahko razložili na dva načina:

1. staroslovanski jeziki so kopirali vse možno in tako je nastala nova skovanka iz najmanj dveh vplivov,

2. sklavenski jezik je v tem pojmu deloval kot prenašalec.

Glede na zdravo pamet bi seveda dali prednost drugemu. Vprašanje pa je, od kod je ta izraz prišel in kakšen je njegov polni pomen. Odgovor mi ni znan, zaenkrat pa morda le verjeten sklep, da je izraz avtohton in, da so ga jeziki  na območju Evrope prevzeli zagotovo že zelo zgodaj, morda celo pred tkim. prihodom Slovanov (kar bi bil vnovičen dokaz za zgrešenost migracionistične teze).

sun (n.)
O.E. sunne, from P.Gmc. *sunnon (cf. O.N., O.S., O.H.G. sunna, M.Du. sonne, Du. zon, Ger. Sonne, Goth. sunno), from PIE *s(u)wen- (cf. Avestan xueng "sun," O.Ir. fur-sunnud "lighting up"), alternative form of base *saewel- "to shine, sun" (see Sol). O.E. sunne was fem., and the fem. pronoun was used until 16c.; since then masc. has prevailed. The empire on which the sun never sets (1630) originally was the Spanish, later the British. To have one\'s place in the sun (1680s) is from Pascal\'s "Pensées"; the Ger. imperial foreign policy sense (1897) is from a speech by von Bülow. The U.S. Sunbelt is first recorded 1969. Sunlight is first recorded c.1200. Sunbeam was in O.E.; sunset first recorded 1390 (sundown is from 1620); sunrise is first found mid-15c. (sun-up is from 1712). Sundial is from 1590s. Sunspot in ref. to the solar phenomenon is from 1868. Egg served sunny side up first attested 1900. Sunroof of a car is from 1966.

http://www.etymonline.com/index.php?search=sonne&searchmode=none