Za postavitev in vzdrževanje te spletne strani, je bilo vloženega veliko izključno prostovoljnega dela večih ljudi. Spomin na opravljeno želim delno ohraniti vsaj v tem spisku neutrudnih pomagačev.

Many hours of volunteer work have been spent for setting up and maintaining this website. In memory of all that has been done, here is a list of some tireless helpers.

 

 

Posebna zahvala za nasvete in praktično pomoč!

Special thanks for giving counsels, and for helpful assistance!

Anton Perdih
Tilen Koleša
Mare Hrovat
Petr Jandáček
Dimitrij Kebe
Thomas Langer
Jonatan Vinkler
Nebojša Gajič
Rok Godec,
Nejc Sever,
steveometer
in še mnogi drugi .../and many others ...

 

Hvala vam za pomoč pri
prevajanju in lektoriranju!

Thank you for your translation
and proofreading

Горан Костадинов
Mojca Rebolj
Thomas Langer
Mojca Marinšek
Eugen Gabowitsch
Maurizio Fachinetti
Vanda Marijanović
Biserka Mitrović
Haggen Kennedy
Sergey Kochergan
Artur Saletsky
Dušan Vukotić
Čedo Škondrič
Xjavit Shaqiri
Tomáš Spevák
Jari Janetzko
Tim de G
Vesna J
Cemre
Kasia
Asen Petrov
Kairi Ostrat
Jana Krekić
Karoly Lazar
Pavel Bednář
Petr Jandáček
Sigurd Koran
Gumundur B S
Patry Juanpere
Dariusz Mizera
Ana Santos Silva
Diana Golubova
Ivana Bulejova
Maria Kuruskina
Robert Hristovski
Balász-Piri Árpád
Ivar Bremerhauge
Ana Santos Silva
Antonia Jordanova
Svava Bernhardsdottir