PROJEKTNA SKUPINA VENETI.INFO
Ob zapostavljanju nekaterih zgodovinskih spoznanj se je porodila ideja o skupni spletni strani, ki bi vsem generacijam približala zgodovinski narod, Venete.

Drugi cilj (ne po pomembnosti) pa je pridobitev mlade pomoči prav iz stroke, kar je na nek način dolgoročna strategija, ki naj bi nas privedla do kompaktne institucionalne podpore. To je seveda zgolj dolgoročni cilj, za katerega pa moramo pokazati dobršno mero strokovne dovršenosti in povezanosti. Tako je spletna stran veneti.info zamišljena kot nekakšen slovenski venetološki center, ki bi skušal nuditi čimveč informacij ter pripomoči k enotnemu nastopu venetologov na institucionalni ravni (prispevki bodo v slovenskem ter po možnosti v ostalih evropskih jezikih). Žal živimo v obdobju, ko nam vsem primanjkuje časa, zato tudi iščemo "pomagače" pri urejanju in ustvarjanju gradiva (zgodovinarje, arheologe, jezikoslovce, prevajalce ...). Hkrati pa bo stran skušala biti selektivna, politično in nacionalno nevtralna in strpna. S prispevki želimo med drugim dokazati, da je ena najverodostojnejših metodologij zgodovinskih razprav prav uporaba toponomastike, veje znanosti, ki ima več strokovnega potenciala kot se ji ga priznava. V pripravi je tudi ideja o interdisciplinarnem učenju tujih jezikov, saj se ravno na podlagi skupnih besednih korenov v različnih jezikih lažje doseže kognitivno dojemanje le-teh, kar pomaga izboljšati kakovost učenja. Na ta način naša stran ne bo podpihovala katerihkoli skrajnih narodnostnih teženj, pač pa bo delovala združevalno, v smislu iskanja skupne preteklosti na naši stari celini.

 

Robert Petrič, urednik
 
 
Za zaključek še misel nekega znanstvenika: "Moji kolegi (znanstveniki) niso prav nič drugačni od ostalih ljudi - nekateri so predani, drugi brezvestni; eni so ostroumni, drugi spet dolgočasni!" Edino čas bo dokončno pokazal med kakšne jih lahko uvrstimo ...

 

 

 

INTELEKTUALCI VSEH DEŽEL, RAZMIŠLJAJTE!