Hipokavst - eden od šestih porušenihJavno izjavljam, da sem napačno umestil megalitsko svetišče v članku "Kje so naši megaliti", ki je izšel v Vojnozgodovinskem zborniku št. 35, 2009. Dejstvo je, da je v knjižici Antična Emona v srcu moderne Ljubljane bila slika, ki prikazuje kamne-stebre pred Uršulinsko cerkvijo. V njej je bilo besedilo, ki je govorilo o pradavnini in zaradi tega je prišlo do zapleta. Za kamniti steber iz naslovne strani knjižice, pa velja, da ni bilo govora o megalitu temveč o stebru, ki nima značilnih rimskih oblik.

Avtor: Dimitrij Kebe
Izšlo v Vojnozgodovinskem zborniku

V zvezi z izkopavanji rimljanske Emone v šestdesetih letih pa še to poročilo: 
Zaradi politike takratnih slovenskih mogočnikov so uničili večino arheološke Emone. Porušili in zabetonirali so vse hipokavste (samo nekaj stebrov se je ohranilo v Plečnikovem podhodu). Po Ljudmili Plesničar-Gec naj bi jih bilo pet oz. šest, saj je bil eden od njih izven rimljanskega zidu.
Za kakšno pomembno najdbo je šlo takrat, govori članek v reviji Življenje in tehnika, okt. 2009. Citiram: »Hipokavst je namreč izredno zanimiva (iz)najdba in tisti, ki je bil najden na trgu revolucije leta 1961 ter se je znašel na naslovnici omenjene knjige, je bil morda prvi odkrit pri povojnih izkopavanjih Emone, in še predstavljajte si skupino navdušencev, ki je odkrivala tako pomembno rimsko mesto« (str. 61, 62).
Iz fotografij je mogoče oceniti, da je hipokavst vseboval cca 50 stebrov. Čisto poleg insule št. XXX, na kateri je bilo vseh 5 hipokavstov, so bili arheološko odkriti tudi predcivilni oz. predrimski objekti na insuli št. XXIX.  Ugibam, da so mogoče kamne za gradnjo hipokavsta, Rimljani pridobili prav iz teh predcivilnih objektov.  Naši graditelji stolpnic pa so skoraj popolnoma porušili tudi dobro ohranjen severni zid Emone, ki je potekal vzporedno z današnjim slovenskim parlamentom. Tu so bila tudi glavna severna vrata. Leta 388 n. št. so pri teh vratih emonski odličniki in najvišji poganski svečeniki-žreci pričakali in sprejeli vzhodnorimskega cesarja Teodozija.
Poganski svečeniki so bili oblečeni v škrlatne plašče in nosili koničaste kape. Dogodek se je odvijal šest let preden je prišlo do velike bitke pri Frigidu, kjer je krščansko usmerjeni rimski cesar Teodozij porazil poganskega cesarja Evgenija. V tem času Teodozij izda povelje naj se porušijo vsi poganski templji. Za primerjavo: V votlini pri vasici Rožanec se je ohranilo pogansko svetišče posvečeno sončnemu bogu Mitru (Mitra). Zanimiva je v skalo vklesana podoba mladeniča s plaščem in špičasto frigijsko kapo.
Iz zgoraj opisanih poganskih oblačil se zlahka ugotovi, kako so katoliški kardinali prevzeli tudi poganski način oblačenja. V Emoni so naši graditelji popolnoma uničili tudi glavno središče odličnikov, Rimski Forum. Splošno je znano, da tam kjer so že prej stali poganski templji, so ta sveta mesta prevzeli Rimljani. Iz istega razloga je tudi katoliška cerkev načrtno uničila vse poganske templje in sezidala na njih cerkve.  Prepričan sem, da je pod Rimskim Forumom stalo pogansko svetišče. Samo da v šestdesetih letih le pod Forumom niso bila izvedena arheološka izkopavanja.
In za konec, niso uničili le morebitnih megalitov, temveč so porušili in zabetonirali skoraj vso Rimsko Emono, Rimski Forum, Rimske hiše, hipokavste, severni rimski zid, predcivilne objekte …