mt_ignore:

Izšel je zbornik letošnje konference Evropski staroselci, ki je posvečen bivšim, zdaj že pokojnim sodelavcem - Stjepanu Panteliču, Ivanu Gorencu, dr. Lojzetu Arku in mag. Lucijanu Vugi. Temu primerno je dodan tudi prispevek Lucijana Vuge iz tretje konference Staroselci v Evropi, z naslovom Karel Oštir v luči teorije kontinuitete. Na predstavitvi, v polni dvorani Slovenskega svetovnega kongresa, je z minuto molka bil izkazan častni spomin na prej omenjene preminule.

mt_ignore:

Iz zaključka zbornika velja povzeti stavek, ki ugotavlja, da je ime Slovenija bilo prisotno že pred naselitvijo Hrvatov, torej pred letom 625 n. št.

Poudarjen je bil pomen teh študij za slovensko zgodovinopisje in vpliv projekta Korenine na prihodnje generacije, ki je opazen pri večanju števila prijavljenih prispevkov za prihajajoče konference.

254 strani obsegajoči zbornik odlikujejo kvalitetna izdelava platnic, priročna velikost, množica fotografij predvsem starih venetskih in etruščanskih napisov in standardna oblika.

mt_ignore:
Zbornik je na voljo pri mag. Vinku Vodopivcu, Pot na Drenikov vrh 12, 1000 Ljubljana; tel: (01) 422 4560
Cena ZBORNIKA je 5000 sit. Kontaktirajte ga!

mt_ignore: