Conference in Ljubljana, June 2006: Ancient inhabitants of Europe

EVROPSKI STAROSELCI ANCIENT INHABITANTS OF EUROPE
Ljubljana 9. in 10. junij, 2006 (June 9th and 10th, 2006)
Svetovni slovenski kongres,
Cankarjeva ul. 1/IV, Ljubljana

Image

Petek/Friday

Letošnjo konferenco je zaznamovala smrt Lucijana Vuge, v čigar spomin se je pričela z minuto molka.

mt_none:Sledilo je predavanje Staroselci Norika (The Ancient Inhabitants of Noricum) Ivana Tomažiča. Poudaril je, da Kelti v Noriku niso bili avtohtoni, kar je podkrepil tudi s citatom Gerharda Herma, ki označuje Kelte kot narod, ki prihaja iz teme: "das Volk daß aus dem Dunkel kam". Hkrati je nakazal na njihovo sorodnost z Veneti.

mt_none:Predavanje Josepha Škulja "Evidence for a common agro-pastoral origin of Sanskrit ‘gopati’ and Slavic ‘gospod’, ‘gospodin’ meaning ord/master/gentleman more than 8,000 years ago" (\'Gopati\', \'gospati\' v sanskrtu ter \'gospod\', \'gospodin\' v slovanskih jezikih imajo skupen izvor v dobi pašništva pred 8000 leti), je prikazalo verjeten razhod med Slovani in indijskimi ljudstvi že pred več kot 6000 leti.

mt_none:Praizvor, prototip i praiskon izgovora slov(j)enskog jata (Ancient source, prototype and original articulation of the Slavonic sound jat), prispevek Vojislava Nikčevića je predstavil Anton Perdih. V njem je ugotovljeno, da v jezikoslovju prevladujejo poligenetske metode, kar lahko pomaga pri ugotavljanju domovine Slovanov s pomočjo iskanja najbolj raznolikih oblik jata, kar pa naj bi bil primer prav v Sloveniji.

mt_none: Giancarlo Tomezzoli je predstavil tridimenzionalno rekonstrukcijo ženske lobanje iz pred 10500 let (3D facial reconstruction from an ancient skull of a female subject from Oberkassel bei Bonn (Germany)), ki naj bi ustrezala podobi današnjih srednjeevropskih žena.

mt_none: Sledila je rekonstrukcija lobanj iz Ptuja - 3D average facial reconstruction of adult female skulls from the necropolis at the Castle of Ptuj (Slovenia) (3D rekonstrukcija povprečnega obraza lobanj odraslih žensk z grobišča ptujskega gradu), kjer je preko študije povprečnih ženskih lobanj (iz 10. st. n. št.-torej iz obdobja Slovanov) prišel do skoraj identičnega rezultata, kot pri rekonstrukciji lobanje iz Oberkassla.

mt_none: Kelti na Slovenskem, resnica ali mit? (Celts in Slovenia, truth or myth?) je bil naslov predavanjaVinka Vodopivca. V njem je ugotovil, da je bilo Keltov v Evropi dosti manj, kot pa bi jih moralo biti, da bi lahko poseljevali tako velika področja, kot se domneva.

mt_none: Imena in priimki v Britaniji in Sloveniji (Names and surnames in Great Britain and Slovenia) je bilo predavanje Andreja Ranta. Študijo je naredil s pomočjo podatkov, pridobljenih iz telefonsklega imenika območja Swansea.

mt_none: Celto-Slavic similarities - Podobnosti med galščino in slovanščinami je predstavil Pavel Serafimov iz Nizozemske, sicer Bolgar po rodu. S to tezo je skušal prikazati, da so Slovani poseljevali tudi zahodni del Evrope. To naj bi se videlo tudi iz "keltske" besede druid (izvirno drui), ki jo interpretira s slovansko zreti, zre, zrl, torej videti-videc.

Sobota/Saturday

mt_none: Zanimivo je bilo obsežno delo Vinka Vodopivca z naslovom Nabor venetskih napisov, delitev, prevod in slovar (Collection of Venetic inscriptions, division, translation, vocabulary), ki nakazuje, da so z drugačno interpretacijo napisi vendarle razumljivi in nekako sorodni današnji slovenščini.

Feliks Srečko Smole se sicer konference ni mogel udeležiti, je pa prispeval referat Nekaj o venetskih napisih (On Venetic inscriptions).

mt_none: Giancarlo Tomezzoli je predstavil prispevek The Venetic Inscription ES 120 on the cup of “Scolo di Lozzo” (Venetski napis ES 120 na čaši iz “Scolo di Lozzo”), ki ga je s sodelavcema interpretiral preko slovenščine.

mt_none: Anton Perdih je svojem prispevku Venetski napis v Kamniških Alpah?(Venetic inscription in Kamnik Alps?) pokazal, da je v knjigi T. Cevca opazil na brusnem kamnu venetske znake.

Kliknite za povečavo
Image Pavel Serafimov je bral Napis iz Sitovega (Sitovo inscription).

Click for enlargment
Image Zanimivo je bilo tudi njegovo branje napisa iz gore Steinberg v Avstriji (Steinberg inscription).

mt_none: Analiza in razlaga napisov na Vojvodskem stolu (Analysis and interpretation of the inscriptions on the Ducal throne) Alojza Kumarja (predstavila ga je njegova hči Mateja), je dala po mnenju udeležencev bolj naravno, logičnejšo interpretacijo napisa iz Vojvodskega stola.

Izšlo je že vabilo za konferenco, ki bo prihodnje leto, 8. in 9. junija 2007.