Projekt Veneti.info in Kulturni center Janeza Trdine Novo mesto

sta na pobubo g. Andreja Goloba, v okviru praznovanja slovenskega kulturnega praznika, organizirala predavanje z naslovom VENETSKA TEORIJA IN ETNOGENEZA SLOVANOV. Prireditev je potekala v dodobra napolnjeni Mali dvorani Kulturnega centra Janeza Trdine, v četrtek, 1. 02. 2007.
mt_ignore:
mt_ignore:

Začetni nagovor mag. Janeza Pezlja, direktorja Kulturnega centra Janeza Trdine (KCJT), je poudaril pomembnost kulturnega praznika.

Robert Petrič se je v imenu projekta Veneti.info razgovoril o zgodovini venetske teorije in pri tem posebej pokazal na skoraj tisočletno skladnost in kontinuiteto staroselskega razmišljanja v Evropi. Predvsem pa to razmišljanje ni ostalo brez osnove, saj številne novejše raziskave odkrivajo avtohtonost večine prebivalstva tudi na dolenjskem.
mt_ignore: mt_ignore:

Razpravo je vodil prof. Anton Perdih, urednik projekta Korenine slovenskega naroda, zdaj že kar stalni gost projekta Veneti.info. Razprava je bila kar živahna, v glavnem je občinstvo soglašalo z nujnostjo nadaljevanja raziskav kot jih vodita oba projekta (Korenine in Veneti.info).

mt_ignore: mt_ignore:

Veseli smo bili številnega obiska med občinstvom.

Hvala g. Andreju Golobu, g. Janezu Pezlju in Novemu Mestu za prijeten večer!