Again we wish to thank Prof. Dr. Perdih and his Group Origins for a very good organized and prepared Programme.

Ponovno se želimo zahvaliti prof dr. Perdihu in njegovi skupini Korenine za dobro organiziran in pripravljen program.


mt_ignore

A group photo/skupinska fotografija (R. Petrič)

mt_ignore

Prof. Dr. Jože Rant and/in Prof. Dr. Anton Perdih

As always there were interesting topics prepared by several authors, not letting us down in the fields of History, Linguistics as well as Archaeology and research (See Abstracts).

Kot vselej smo bili tudi tokrat priče zanimivim temam večih avtorjev, pokrivajoč področja zgodovine, jezikoslovja kot tudi arheologije in drugih raziskav (glejte Povzetke).

mt_ignore

Dr. Snejina Sonina and/in Joseph Skulj

mt_ignore

 

One of the most interesting papers, presented at the Conference was for sure Serafimov\'s The origin of the Glagolitic alphabet. Glagolithic script unfortunately remains a mystery to many scholars.

Med najbolj zanimivimi prispevki, predstavljenimi na letošnji konferenci, je zagotovo bil tudi Serafimov The origin of the Glagolitic alphabet. Glagolitica žal še vedno ostaja nepoznana mnogim učenjakom.

 

 

mt_ignore

Robert Petrič

mt_ignore

Dimitrij Kebe

During the discussion we were informed about Dimitrij Kebe\'s latest research results, which were as always very interesting (among others also K. Sicha\'s Namen und schwinden der Slaven).

Med razpravo nas je Dimitrij Kebe seznanil z zanimivimi najnovejšimi rezultati njegovega raziskovalnega dela (tudi K. Sicha: Imena in izginotje Slovanov).

mt_ignore

Vinko Vodopivec and/in Giancarlo Tomezzoli

mt_ignore

There is a press Conference scheduled for this Autumn where the Publication with all the Papers will be presented.

Za letošnjo jesen je predvidena še tiskovna konferenca, na kateri bo predstavljena publikacija s prispevki konference.