There are some new Videos uploaded for public use on Youtube. Choose you language!

Na Youtube smo nalložili nekaj novih vedeoposnetkov. Izberite željeni jezik!

Veneter (Conference in Potsdam) 1


Veneter (Conference in Potsdam) 2


The Making of the Slavs  - deutsch (Conference in Potsdam)