This is a place for gathering public reactions.

Radio ODMEV, Cerkno:
ZGODOVINSKI IZVOR SLOVENCEV Idrija, 12.05.2007

V prostorih Mestne knjižnice in čitalnice Idrija je sinoči potekalo predavanje z naslovom Trenja v pogledu na zgodovinski izvor Slovencev. Gostujoča predavatelja, sodelavca projekta Veneti.info sta bila Robert Petrič in prof. dr. Anton Perdih. Cilj omenjenega projekta je zbiranje dokazov o obstoju in povezavah staroveških evropskih prebivalcev, imenovanih Veneti ali Vendi. Urednik projekta Robert Petrič je ob diaprojekciji predstavil teorije, ki se ukvarjajo s staroveško zgodovino in problemom avtohtonega prebivalstva Stare celine: t.i. Avtohtonistične teorije, Venetsko teorijo in Teorijo paleolitske kontinuitete. Avtohtonistične teorije želijo dokazati daljšo prisotnost neke jezikovne ali etnične skupine na geografsko določenem prostoru, kar je v nasprotju s splošno sprejeto teorijo, da so se nekatera ljudstva v Evropo priseljevala šele v 6. in 7. stol. Venetska teorija preučuje zgodovino Venetov in njihovo kontinuirano poselitev Evrope od 2. tisočletja pr. n. št. pa vse do danes. Teorija paleolitske kontinuitete pa pravi, da so se jezikovno-narodnostni fenomeni delno pričeli že v paleolitiku. Gre torej za tri poglede, katerih skupna značilnost je, da niso splošno sprejeti v uradni znanosti in jih torej tudi ni najti v šolskih učbenikih. So pa omenjene teorije še kako pomembne, saj so podprte z neodvisnimi raziskavami na področju genetike, jezikoslovja, arheologije in etnologije, ki vse prihajajo do podobnih rezultatov. Kot sta poudarila oba gosta, je bilo v preteklosti mnogo raziskav opravljenih predvsem za dokazovanje in upravičevanje nacionalnih interesov. Izsledki le-teh pa so se zasidrali v zavest ljudi in obveljali kot edina mogoča resnica. Uradna znanost mora dopustiti, da jo nova spoznanja in odkritja obogatijo in dopolnijo, vendar v tem trenutku ni pripravljena sprejeti niti konstruktivnega dialoga. Z željo da bi se to spremenilo, je prof. dr. Perdih, tudi urednik projekta Korenine slovenskega naroda, spodbudil debato z občinstvom in marsikatero dejstvo osvetlil z novega zornega kota.

Sanja Rejc


 

22/6/2006
Pismo za časnik Večer
Urška Rižnar
Andrej Horvat

Ob predavanju: VENETI, SKRIVNOSTEN NARODImage

KŠG - Klub študentov Gorišnica je v petek, 3.3.2006 v prostorih občinske stavbe v Gorišnici organiziral zgodovinsko predavanje z naslovom Veneti, skrivnosten narod. Predavanje je vodil prof. Robert Petrič, ki vodi projekt Veneti.info. Po predavanju je sledila zanimiva in dolga diskusija, predvsem na vprašanja zvedavih poslušalcev, kjer je na vprašanja gostov odgovarjal tudi dr. Anton Perdih, urednik projekta Korenine slovenskega naroda.

Zvedeli smo, da projektna skupina Veneti.info preiskuje staroveško evropsko zgodovino. Ideja o skupni spletni strani, ki bi vsem generacijam približala zgodovinski narod Venete, se je skupini porodila, kot sami pravijo, ob javnem zapostavljanju nekaterih zgodovinskih spoznanj. Tako je spletna stran www.veneti.info zamišljena kot nekakšen slovenski venetološki center, ki skuša nuditi čim več informacij o izvoru ljudstev na našem področju in iskanju naše skupne preteklosti.

Kdo so torej bili Veneti?
Iz poročil zgodovinarjev in jezikoslovnih študij krajevnih imen, so bili Veneti predvsem preprosto avtohtono prebivalstvo, ki je nekoč poseljevalo večji del evropske celine. Zaradi svojega večinoma miroljubnega človeškega odnosa, so mnogokrat postali žrtve asimilacije raznih agresivnih plemenskih skupnosti, ki so razširjale nestrpnost in razvijale pojem nacionalizma v takšnem smislu, kot ga do tedaj v Evropi sploh še niso poznali. Iz tega so se v Evropi razvile mnoge umetne narodne plemenske skupnosti, katerih cilji so bili prevlada nad ostalimi manj organiziranimi ljudstvi. Vendarle se je pri procesu asimilacije ohranilo kar nekaj jezikovnih kot tudi kulturnih značilnosti, ki so nam Evropejcem še danes sorodne.

Tako je g. Petrič na predavanju predstavil številne venetske napise, venetsko kulturno zapuščino, njihovo religijo in mitologijo in omembe starih krajevnih imen (toponimov), ki nam pričajo o obstoju Venetov. Zanimivo je bilo spoznanje, da lahko morda s pomočjo današnje slovenščine razumemo tudi 2000 let stara imena krajev in rek v današnji Sloveniji, severni Italiji, Avstriji, Bavarski in delu Madžarske in Hrvaške, četudi so jih zapisali Rimljani-po latinsko. Po eni izmed razlag ne izhaja ime Ptuj od rimskega poimenovanja Poetovio, saj so Rimljani povzeli ime od staroselcev-Venetov, ki so prehod ceste preko Drave, križanje poti, poimenovali Potovje, izraz, ki ga Slovenci razumemo. Tudi reka Drava, ki so jo Rimljani zapisali kot Dravus je bila po staroselcih verjetno imenovana kot Derava, ker je hitra in drvi v svojem toku. Opozoril je tudi, da ime Graz-Gradec izhaja iz slovenščine, saj je značilnost Gradca majhen grad-gradec z znamenito uro na hribčku, kar sicer sosedje priznavajo. Nazoren je tudi primer Jadranskega morja, ki so ga Rimljani imenovali Mare Adriatico, v bistvu Jadransko brez prve črke in z latinsko končnico-(J)Adriatico. Zlahka razumemo, kako se je in se še potuje po Jadranskem morju. Na koncu je navedel tudi mnoge zgodovinske omembe Venetov, vse od Homerjeve omembe Venetov v Iliadi (9. st. pr. n. št.), do pomembnega dela Davorina Trstenjaka: Raziskavanja na polji staroslovanske zgodovine (19. st.), kjer je pisal o starodavnih jadranskih Venetih, ki da so vindiško-slovanske družine, pa do Bor-Šavli-Tomažičeve študije: Veneti, naši davni predniki.

Ali se morda sprašujete zakaj potem nikoli v šoli pri pouku zgodovine niste slišali za naše prednike Venete? Omenjeni so Grki, Kelti, Etruščani, Rimljani, Iliri, celo Germani, Venete pa se kar spregleda. Domnevamo, da je drugim, vojaško/upravno dominantnim narodom, ustrezal konstrukt, da so (Slo)Veneti narod hlapcev in dekel, česar žal sami v svoji pregovorni skromnosti nismo nikoli kategorično ovrgli, prej lahko rečemo, da smo temu pritrjevali. Če malo razmislimo, je asimilacija (germanizacija, italizacija, jugoslavizacija) potekala vedno in na več frontah, saj ne smemo prezreti, da do 19. stoletja v večini šol in cerkvah (rimokatoliških) ni bilo prostora za slovenščino, knjige v slovenščini pa so bile sprva bolj ali manj domena protestantov, ker le-ti niso imeli tujih gospodarjev (npr. salzburških nadškofov in dunajskih monarhov). Spremembe je prinesel šele Napoleon s svojimi Ilirskimi provincami, ki so dale veter v jadra narodne zavesti. Za poveljevanje v vojski pa sploh ni bilo prostora za slovenščino skoraj do konca 20. stoletja oz. do slovenske samostojnosti, kljub deklarirani enakopravnosti v Jugoslaviji, analogno ni bilo nikdar prostora za omembo kakega junaka naše krvi ne, zakaj le? So vas v šoli učili kdo je bil npr. knez Kocelj, kakšno je bilo njegovo ozemlje, ali pa vloga slovenskih grofov (predvsem celjskih) pri bitkah proti Turkom? Seveda je naivno pričakovati, da bi v Beogradu ali na Dunaju dovolili objavo v zgodovinskih učbenikih o hrabrih Slovencih, slavospeve so si rezervirali zase, četudi je npr. naša izkušnja iz Soške fronte ali pa iz l.1991 popolnoma drugačna. Nekaj bolje je bilo pri gasilcih, saj so si le-ti izborili poveljevanje v domačem jeziku šele ob koncu 19. stoletja, kmalu po tem, ko so se zgodili narodni Tabori, ki so pokazali moč in voljo slovenskega življa. Zato so še danes gasilci glavno gibalo dogajanja na podeželju, ker poosebljajo samostojnost, ki so si jo prvi izborili v okviru monarhije.
Toliko o kredibilnosti ali bolje zmožnostih uradnega zgodovinopisja, za objektivno raziskovanje pod patronatom tujcev. Zato ne čudi, da se Venetologija razvija v Sloveniji zato, ker se venetski napisi najlažje razložijo s pomočjo slovenščine - saj razumemo pomen starodavnih, zapisanih besed, kot je primer Atestinskih tablic iz 6. st. pr. n. š. Pri tem nam je v pomoč tudi naša posebnost iz pradavnine - dvojina. Mnenja smo, da nam pri dosedanji razlagi o uradnem prihodu Slovencev v 6. stoletju iz Pripjatskih močvar nekaj manjka - ni zgodovisnkega spomina (pesmi, zgodbe o npr.lepih deklicah, krajih, junakih, itd). Vse to kaže, da je sled Venetov in s tem povezava s Slovenci na tem prostoru starejša od 6.stoletja.
Kot je razvidno iz zgoraj napisanega, povzeto po predavanju in informacijah iz spletne strani www.veneti.info lahko rečemo, da so Veneti obstajali in da so bili kulturno dominaten narod z mnogimi imeni za svojo etnijo. V srednjeevropskem prostoru najdemo mnogo toponimov s koreni vindi, vendi, vandi, ki hranijo spomin nanje, še več jih je na starih zemljevidih (npr. Windischland, Windischmarkt, Vindobona). Projektna skupina veneti.info ugotavlja, da so mnogi zgodovinarji in kronisti Venete enačili s Slovani, največkrat s Slovenci. Kaj je torej vzrok, da jih uradna znanost ne omenja, in da kljub številnim dokazom o njihovem obstoju, še vedno ostajajo "skrivnostno" ljudstvo?

Glede teh vprašanj si oblikujte lastno mnenje in odgovore, če ste vsaj malo »zvedavi« in vas zanima kdo so naši resnični predniki in od kod poganjajo korenine našega naroda. Urednik projekta veneti.info pa pravi, da se z zbiranjem informacij o Venetih, lahko pokaže, kako lahko nekateri znanstveniki zavajajo z zagovarjanjem že uveljavljenih teorij. Med drugim tudi pravi, da je razlog za take spodrsljaje v tolmačenju zgodovine med drugim tudi bojazen učenjakov, da bi svobodomiselnost ogrozila njihovo poklicno kariero. Na koncu predavanja in nagovora na spletni strani www.veneti.info nas avtor strani in predavatelj Petrič poziva z naslednjimi besedami: INTELEKTUALCI VSEH DEŽEL, RAZMIŠLJAJTE!

Urška Rižnar
Andrej Horvat


10/3/2006
Štajerski tednik
Simona Meznarič

So bili Veneti naši predniki?
S tem vprašanjem je predavatelj Robert Petrič začel predavanje o narodu Venetov, ki ga je minuli petek organiziral gorišniški Klub študentov v novi občinski dvorani.
V dobro uro in pol trajajoči predstavitvi različnih zgodovinskih, zlasti pisnih virov je bilo slišati, videti in prebrati veliko bolj ali manj neposrednih dokazov o tem, da so bili Veneti najverjetneje res prvotni naseljenci na praktično celotnem območju Evrope, deloma Rusije in ostalih severnih baltiških držav. Živeli naj bi v obdobju staroveških Grkov, mejili na Etruščane in na jugu na Ilire, gotovo pa naj bi bili po najdenih zapisih v naših krajih naseljeni pred Kelti in Germani. Različice imen, ki so se pojavljale skozi zgodovino, so Venedi, Vendi, Vandi in Vandali - o njih naj bi se govorilo zlasti na današnjih tleh Madžarske. Za današnjo Slovenijo pa se je največkrat pojavljalo ime Venedi ali Vindišarji.
Prva znana omemba naroda Venetov je odkrita v Homerjevi Iliadi, dobrih 900 let pred našim štetjem, nato pa se je pri različnih zgodovinarjih, pesnikih in mislecih pojavljalo še velikokrat; o njih je pisal tudi Julij Cesar in cesar Julijan. Kasneje, nekje od 13. stoletja našega štetja, so se začeli pojavljati prvi zapisi, ki so Venete oz. Venede enačili s Slovani, zapisi iz 16. stoletja govore o velikem narodu Wandalov, ki so poseljevali široko območje od Poljske do Dalmacije, Venete je nato omenjal tudi Adam Bohorič, v 18. stoletju pa se oblikuje tudi prva teza o tem, da so Slovani in Iliri nasledniki Venetov.
Dokaze o izvoru ostalih narodov iz Venetov je nato Petrič iskal tudi v krajevnih poimenovanjih; tako se je recimo Bodensko jezero imenovalo Lacus Venetus, Bavarska Vindelicia, Saška pa Wendland, Dolomiti Venetske gore, Julijske Alpe Venetske alpe, območje današnje Slovenije pa je bilo na starih zemljevidi skoraj brez izjeme označeno kot Marca Vinedorum. Še danes pa o venetskem izvoru pričata imeni Dunaj (Wien) in Benetke (Venezia). V imenih slovenskih naselij je sicer manj direktnih povezav z Veneti, po besedah Petriča pa v območju Ljutomera še danes naselje z imenom Benetek, ki se je nekoč imenovalo Venetki. Sicer pa se je Petrič poigral tudi z razlago ostalih znanih krajevnih imen v neposredni okolici. Tako naj bi ime Ptuj, v preteklosti Poetovio, izhajalo iz imena Potavje, kar naj bi pomenilo razpotje ali križišče, enako naj bi veljalo tudi za italijansko mesto Padova. Pesniška dolina naj bi po Petričevi razlagi najverjetneje dobila ime zaradi obilja dobrega in kvalitetnega peska, Pohorje naj bi izhajalo iz pogorja, Korenjak in Gorenjski Vrh naj bi dobila ime zato, ker označujeta nekaj, kar je gori, na vrhu, na hribu, Gorišnica pa zaradi neposredne bližine goric povsod okrog nje, prav tako tudi Podgorci. Celo Triglav naj ne bi dobil imena po svoji obliki, ampak zato, ker so Wandali častili boga s tremi glavami, ki so ga imenovali Triglaw.
Zanimiva je bila tudi predstavitev venetske abecede oziroma črk, ki so zelo podobne slovenskim, še danes pa si raziskovalci niso na čistem, kako prebirati venetske zapise; ali od leve proti desni ali obratno ali morda od zgoraj navzdol oz. obratno.
No ja, kakorkoli že, razlaga nikakor ni bila nezanimiva in čeprav stoodstotne trditve, da so predniki Slovencev res Veneti, Petrič ni upal podati, pa je vendarle poskušal dokazati, da vsa zgodovinska dejstva govorijo tej tezi v prid.

Simona Meznarič

 


Dnevnik Večer: Petek, 3. Marec 2006 - Stran: PODRAVJE, SLOVENSKE GORICE, HALOZE
Darja Lukman Žunec

O Venetih, skrivnostnem narodu

Gorišniški klub študentov vabi na zgodovinsko predavanje z naslovom Veneti, skrivnosten narod. Predavanje bo danes, v petek, ob 18. uri v novi občinski dvorani v Gorišnici.

Predavatelj Robert Petrič in koreferent Anton Perdih bosta v predavanju med drugim povedala, kdo so Veneti, opisala njihova oblačila, plese, legende in navade ter pojasnila, kako smo z njimi povezani Slovenci. Govorila pa bosta tudi o Venetih v zgodovinskih zapisih in na starih zemljevidih ter o tem, zakaj nam Avstrijci pravijo Vindišarji in zakaj Slovenci razumemo več kot 2000 let stare napise iz naših krajev ter soseščine, o jezikovni povezavi s pradavnino, o izvoru zemljepisnih imen Drava, Ptuj, Pohorje, Trst, Gorišnica, Podgorci, Pesnica, Gradec, Dunaj, Benetke ipd.