Avtor: Dimitrij Kebe

Čudna so pota gospodova, tako bi rekel za našo zgodovino. Žal smo danes priča temu, da se brezbrižno prikrivajo zgodovinska dejstva - dokazi o naših koreninah od kje izviramo in od kdaj. Čeprav smo imeli zgodovinsko priložnost, da raziščemo zgodovino Slovencev se to v dobrih desetih letih naše »samostojnosti« ni zgodilo, pač pa smo zopet prišli iz dežja pod kap v objem novemu gospodarju (Evropska unija).
Že v rajnki Avstroogrski so tiste, ki so pisali o naši zgodovini (D. Trstenjak in drugi) določili za nore, vendar so ti vsaj lahko pisali, kar pa se v karadjordjevi Jugoslaviji in potem v titovi ni smelo. 

Za lažje razumevanje bralcev bom vsa zgodovinska dejstva, imena kraljev, bogov in drugih imen opisal kronološko. Vsa ta imena so v današnji Evropi razumljiva v večini samo v slovenskem jeziku in nekaj v drugih slovanskih jezikih. Upam, da bom s svojim raziskovanjem, razmišljanjem doprinesel, da si lahko vsak sam ustvari neodvisno mnenje in vzpodbudil nadaljno raziskovanje prazgodovine našega naroda.

 

In na koncu uvoda bom še enkrat citiral Antona Tomaža Linharta:

»Z zadovoljstvom se podvržem najostrejši presoji. Četudi pri tem izgubim, bo s tem vendarle pridobila resnica«.

 


KRALJI:

 

PRIAMOS - Trojanski knez in poveljnik pred Trojo.
Izvor imena: Prvotno se je Priamos imenoval »Podarkes« - Podark, v današnji slovenščini je vsakomur razumljivo ime Darko. V Grški mitologiji je zapisano, da je Hercules za uslugo, ki mu je bila storjena izpustil iz ujetništva »Podarka«, ki ga je odkupila njegova sestra Hesiona. Podark nato dobi ime Priamos, torej »Prvi mož - Primož«, ki je bil »Podarjen, Odkupljen«. (1)

 

GLAVKO - Voditelj Likijskih čet, ki je prišel na pomoč Trojancem. Ime Glavko pomeni Glavni (Poglavar) Glavar tudi Glavač, Glavešina, Glavonja, Glava. Za primerjavo - Slavko, Mirko, Marko. (2)

 

CORYTHUS - »Korit« je heroj in praded Trojanskemu rodu. Je ustanovitelj tudi prvega mesta v Etruriji (srednja Italija) imenovanega po njemu. Še do danes se je ohranilo v slovenskem jeziku, da pravimo, da je nekdo »pri koritu«, torej pri vrhu, prvi. (3)

 

LART PORSENA - Etruščanski kralj mesta Clusium (Kluže, Kluzija). Prišel na pomoč zadnjemu staroitalskemu kralju Etruščanu Tarkviniju zoper Latine leta 509 pred našim štetjem. Ime »Lart« je pomenilo prvotno etruščanskega boga in ne rimljanskega, ki je bil zaščitnik duš umrlih prednikov. Zato ime Lart postane bogočasten vzdevek etruščanskih kraljev, tako kot nekaj sto let kasneje pri rimljanih bogočasten naziv za Cezarje »Avgustus«. (4)

MUCIOS - »Mukij« je leta 509 pred našim štetjem hotel umoriti kralja Larta Porseno. Ker mu ukana ni uspela in je bil ujet, je sam sebe spravil »v muke« (mučiti samega sebe), tako, da si je sam ožgal desnico, zato so mu nadeli vzdevek levak. Od tega dogodka dalje izhaja star slovenski pregovor »roko dam za njega v ogenj«. (5)

 

IMENA IN KRAJI:

 

HODITES - »Hodit«, ime pomeni potnik (ki hodi), je bil glavni zaupnik - sel kralja Kefeja. Kefejev oče Bel imenovan tudi Baal je ustanovitelj Babilona in praoče tirskih kraljev (Fenicije). (6)

 

NAVTES - »Navt« pomeni samogovoreče ime trojanskega mornarja, torej je beseda Navt trojanskega izvora. Od te besede izvira tudi navtika (pomorstvo). (7) Znano je tudi, da so Veneti iz Aremorice (današnja Francija, Bretonija) sloveli kot izredno dobri morjeplovci, ki jih je opisal tudi Julij Cezar v svoji knjigi Galska vojna. Zavezniki Trojancev v vojni zoper Ahajce so bili tudi Paflagonski Veneti. Njihov starodavni kralj Pylaemenes ja padel v boju pred Trojo. (8) In tudi Enej mitološki ustanovitelj Rima je iz goreče Troje bežal - plul z trojanskim tovarišem Navtom v Italijo. (9)

 

BUZIGES - »Vuciges« je Atiški heroj in izumitelj pluga. Iz njegovega prvega dela imena pride beseda »vuci - vleči« plug, za lažje razumevanje tudi kot »vuci vole kad nemaš škole«. Črka »B« se izgovarja kot »V« - betatizem. (10)

 

UBII - »Ubiji«, pleme iz časov cezarjevih osvajanj Galije. Znano in opisano je, da so se »Ubiji« okrutno znašali nad preplašenimi begunci, ki jih je takratna vojna vihra prignala v njihovo bližino in jih masovno ubijali. To pleme je bilo zaveznik Julija Cezarja in zato izdajalci galskih plemen. (11) Beseda ubijati, ubijalci izhaja od tega plemena na isti način, kot beseda Abderit (norec), ki izhaja od stare grške države »Abdere«, katera popolnoma propade zaradi sorodstvene promiskuitete (spolnosti). (12)

 

KAMENO VOUNO - Na polotoku »Methana« v južni Grčiji je leta 258 pred našim štetjem prišlo do vulkanskega izbruha, katerega je opisal tudi zgodovinar Strabo v svojem delu Geographica. Zaradi tega vulkanskega izbruha lave, ki je prekrila skale, izgleda del tega polotoka kot »kamena volna«. To slovensko ime se je ohranilo do današnjih dni. (13)

 

BOGOVI:

 

OPS - OPE, Boginja rodovitnosti in plodnosti (žito). Ime je lahko razumljivo iz besed »Obsevalka, Obsajalka«, (14) ki je staroslovenski izraz za plodnost in je bil skrajšan v Ops. Šele kasneje so rimljani dodali boginji Ops priimek Consiva, ki se nanaša na obilno setev. (15)

 

COTTYTO - »Kotita«, boginja razuzdanosti in sramodejstva. Prvotno trčanska boginja, nato pa tudi boginja v Atenah, Korintu in Rimu. Že sam opis značaja te boginje, da ime, ki je razumljivo v našem jeziku, saj kotijo živali na veliko »koti prasica« itd. (16)

CORYBANTES, CURETES - »Kurenti«, so Frigijski svečeniki, ki so častili svojo boginjo Cibele (Kibelo) z bučno glasbo, rožljanjem in divjim plesom v orožju. Danes v Evropi je edino na Ptuju v času pusta ohranjen ta običaj iz pradavnine. (17)

 

AESAR - »Jezar« je ime etruščanskega boga in tudi reke. V Franciji prav tako teče reka s podobnim imenom Isere, na koroškem pa Izara, ki je star slovenski izraz za reko, ki teče »iz jezera«. (18)

 

EDULIA - »Jedulja« je boginja, ki prehranjuje otroke. Primer - jed, jedilo, jesti, jedli itd. (19)

 

POSTVERTA - Je boginja obrnjenega poroda, torej boginja, ki skrbi, da je plod v posteljci - maternici v pravilnem položaju. Slovensko bi rekli »postelco verti« (Postverta). (20)

 

PREMA - Boginja, ki bdi nad novoporočencema in poskrbi, da se deviška nevesta »ne premakne« oziroma voljno »premakne« tako, da njen mož lahko vzame njeno nedolžnost. V staroslovanskem jeziku se reče pojdi prema meni, slovensko premakniti se, premik itd. V italjanskem jeziku pa so ime boginje »Preme« prevedli v »pritiskalko«? (italijansko premitore).(21)

 

URGUS, URAGUS - »Vrag, Urag« to ime za staroitalskega zlobnega boga se v Sloveniji uporablja vsak dan. Tudi v italijanskem mestu Napoli še danes govorijo to ime, ki ga izgovarjano Huorco. (22)

 

SEMELE, ZEMELA - »Zemlja«, je prastara Tračanska in Frigijska boginja. Tračani so jo imenovali, »Semela ali Zemla«, kar je dobesedno pomenilo zemljo. Frigijci pa so jo imenovali z imenom »Zemela«, ki se je kasneje preimenovala v znano Frigijsko boginjo Sebele - Cybele. (23) V grški mitologiji pa je hči Kadmosa (ustanovitelja mesta Tebe, Feničanskega rodu) in Harmonije (red in mir). Po Homerju, naj bi z bogom Zeusom (Zen) imela sina, ki ga rodi, tik preden jo uniči gromska strela, ki udari v peščeno zemljo. Zeus je tako vnovič zaplodil svojega sina, tokrat z »zemeljsko žensko«, imenovano Semela (Zemlja), sin pa, ki se je rodil je postal bog Dioniz - bog vina. (24)

 

VIRI:

1. Grška Mythologija, Lavoslav Koprivšek, Novo mesto 1887 str.243
2. Latinsko slovenski veliki slovar, Fran Wiesthaler, Ljubljana 1999 str.187
3. Lateinisches Vorterbuch, Dr.Reinhold Klotz, Braunschweig 1874 str.1154
4. Latinsko slovenski veliki slovar, Fran Wiesthaler, Ljubljana 2002 str.57
5. Latinsko slovenski veliki slovar, Fran Wiesthaler, Ljubljana 2002 str.344
6. Latinsko slovenski veliki slovar, Fran Wiesthaler, Ljubljana 1999 str.268
7. Latinsko slovenski veliki slovar, Fran Wiesthaler, Ljubljana 2002 str.390
8. Latinsko slovenski veliki slovar, Fran Wiesthaler, Ljubljana 2005 str.355
9. Dictionnaire de la Mythologie, A. Halle 1767 str.278
10. Lateinisches Vorterbuch, Dr. Reinhold Klotz, Braunschweig 1874 str.715
11. Galska vojna, Julij Cezar, Založba obzorja Maribor 1999 str. 47
12. Leksikon Cankarjeve založbe, Ljubljana 1988 str.7
13. Georgalas, G. C., 1962, catalogue of the active volcanoes
14. Latinsko slovenski veliki slovar, Fran Wiesthaler, Ljubljana 1923 str.576
15. Latinski slovar. Fran Bradač, Državna založba slovenije, Ljubljana 1955 str.405
16. Latinsko slovenski veliki slovar, Fran Wiesthaler, Ljubljana 1923 str.652
17. Latinsko slovenski veliki slovar, Fran Wiesthaler, Ljubljana 1923 str.649
18. Lateinisches Vorterbuch, Dr.Reinhold Klotz, Braunschweig 1874 str.205
19. Lateinisches Vorterbuch, Dr.Reinhold Klotz, Braunschweig 1874 str.1367
20. Lateinisches Vorterbuch, Dr.Reinhold Klotz, Braunschweig 1874 str.844
21. Latinsko slovenski veliki slovar, Fran Wiesthaler, Ljubljana 2005 str.231
22. Stara vijera Srba i Hrvata, Natko Nodilo, Logos Split 1981 str.207
23. The Amazon Nation, Orenstein, p. XXI.
24. Mitologija, ilustrirana enciklopedija, Richard Cavendish&Trevor O. Ling Ljubljana 1988 str.150