Letos januarja 2008 sem v vojnozgodovinskem zborniku št. 31 objavil članek v zvezi z knjigo »Povijest Japoda«, ki jo je napisal dr. Olujić iz Zagreba. Namesto uradne stroke zgodovinarjev iz Slovenije, ki se niso niti z besedico odzvali, sem bil jaz žal edini, ki sem kritično opisal nesmisle in druge izmišljotine, ki jih mrgoli v tej knjigi. Zaradi tega, ker je dr. Olujić »popolnoma izbrisal«, izrinil Japode iz Slovenije, vam tokrat predstavljam dva stara zemljevida, ki prikazujeta realno zgodovino Japodov.

Članek je bil objavljen v Vojnozgodovinskem Zborniku št. 33, dec. 2008  
Avtor: Dimitrij Kebe
 
(1.) Zemljevid, ki sem ga letos odkril v odročnem antikvariatu v Pragi (Češka), prikazuje obdobje predrimske dobe. Na njem so narisani vsi takratni narodi, ki so v tistem obdobju prebivali na prostoru današnje srednje Evrope. Za nas je pomemben opis za področje današnje Slovenije in njene okolice. To področje se je takrat imenovalo Regnum Noricum (Noriško kraljestvo). Na tem zemljevidu je dobro razvidno, da Japodi mejijo na Noričane in Karne pri reki Timavi v bližini Trsta. Noričane in Karne stari zgodovinarji prištevajo v isti rod. Ta prikaz kaže na to, da je na tem zemljevidu pravilno umeščen narod Japodov. Tudi sodobnik Japodov, znani antični pesnik in zgodovinar Virgilij, v pesnitvi Georgica opeva, da Japodi stanujejo ob reki Timavi in da se vidi iz Noriških planin Japodska zemlja. (Virgilii Maronis, Bucolica Georgica et Aeneidos. str. 131, 132 1749).


 
Zgoraj opisani zemljevid datira v obdobje cesarja Karla VI, vladal 1711 do 1740. Original hrani avtor članka.
 
2.) Na drugem zemljevidu, ki v slovenskem prevodu nosi naslov »Oris Goriške, Krasa, Kočevskega, Kranjske, Istre in Slovenske marke« je zgodovinsko izredno pomembno to, da leta 1573, ko je bil izdan ta zemljevid, na področju Notranjske še vedno prebiva narod Japodov. Na tem zemljevidu je ime Japodov označeno pri Vrhniki.
Originalni zemljevid hrani NUK Ljubljana in je bil objavljen v brošuri »Slovenci v svetu« leta 1986 za potrebe razstave. Narisal ga je znani geograf iz Nizozemske Abraham Ortelij za njegov prvi atlas sveta Theatrum leta 1573.
 
Naj omenim še to, da je Janez Vajkard Valvasor leta 1689 v knjigi Slava Vojvodine Kranjske na »sto straneh« opisal bitko za glavno mesto Japodov Metulum, ki so ga zavzeli in uničili Rimljani leta 35 pr.n.št. pod poveljstvom Oktavijana, kasnejšega prvega rimljanskega cezarja, Avgustusa.
Še do danes niso prevedli tega Valvasorjevega dela o bitki Japodov iz gotice (nemščina) v slovenski jezik. Tudi na šolah v Sloveniji pri predavanju zgodovine ne učijo in ne omenjajo te velike bitke, ki je potekala več dni na področju Notranjske, Slovenija. (J. V. Valvasor, Slava Vojvodine Kranjske, 13. knjiga, str. 1-102, 1689)
 
Malokdo ve tudi, da je na predlog Franceta Prešerna slovenski pisatelj Janez Trdina, po Prešernovi smrti okoli leta 1850 napisal pesem o bitki za Metulum. Ta ep z naslovom »Bran in pogin Japodov« je trikrat večji po dolžini, kot je Prešernova pesnitev Krst pri Savici. (J. Trdina, zbrana dela str. 366-386, 1959)
 
Razne oblike imen Japodov, ki se pojavljajo na zemljevidih: IAPODES, IAPIDES, IAPUDES, IAPYDES.
 
Za lažje razumevanje, zakaj se prikriva naša zgodovina, bom uporabil oziroma povzel strokovni članek iz časopisa »Le Monde Diplomatique« avgust 2008, ki ga je napisal zgodovinar in profesor na univerzi v Tel-avivu, Izraelec Schlomo Sand z naslovom »Razgradnja mitske zgodovine« ali »Kako so iznašli Judovsko ljudstvo«.
Tako kot ortodoksni judovski zgodovinarji (sem bi prištel še nemške, grške idr.) poveličujejo svojo zgodovino na neresničnih izmišljenih mitskih zgodbah, ki nimajo nič skupnega z znanstvenimi in arheološkimi dokazi, pa v nasprotju z njimi »naši zgodovinarji« prikrivajo našo zgodovino in arheološke dokaze.
 
Citati iz Le Monda:
(A)-Od kod prihaja ta interpretacija judovske zgodovine? Od druge polovice 19. stoletja so jo porodile rekonstrukcije nadarjenih zgodovinarjev, ki so si pomagali z »bujno domišljijo« in si na osnovi odsekov iz judovske krščanske religiozne zgodovine »izmislili« nepretrgano genealoško verigo judovskega ljudstva.
Teh zgodovinarjev ne zanimajo niti razprave pravnega značaja o tem.
 
(B)-Toda v osemdesetih letih 20. stoletja se je »zatresla zemlja«, pri čemer so se omajali temeljni miti. Odkritja nove arheologije »so ovrgla možnost« velikega eksodusa v 13. stoletju pr.n.št. in tudi Mojzes ni mogel popeljati Judov iz Egipta proti obljubljeni deželi in sicer iz preprostega razloga, ker je bila ta zemlja v tistem obdobju … v rokah Egipčanov.
Prav tako ne obstaja »nikakršno znamenje« ali spomin na razkošno kraljestvo Davida in Salamona. Danes v Sloveniji še vedno poučujejo zgodovino na osnovi indogermanske indoktrinacije, ki je popolnoma zgrešena in neresnična.
 
Današnja situacija je takšna, da se bo morala v Sloveniji zemlja »razleteti«, da bi pri nas prišlo do velikega zgodovinskega preobrata.
 
"Rad nad tvojo hrabri samo črno bi pokleknil jamo, prst poljubil, ki pod njo hrabro ti leži telo." (Simon Jenko)