Frigidus

Bitka med rimljansko poganskim cesarjem Evgenijem in krščanskim cesarjem vzhodnega Rima (Konstantinopel) Teodozijem je leta 394 n. št. potekala na današnjem slovenskem ozemlju. Veliko je bilo napisanega o tej zgodovinski bitki, ki je zaradi zmage Teodozija pahnila vso Evropo v takšno vero, ki je človeku vsilila mit in pravljično bitje, namesto, da bi človek še naprej naravno-pogansko odločal v sožitju z naravo. Večina vojn je bila dobljena s prevaro ali z izdajstvom, v tej bitki pa je ključno vlogo odigrala tudi »informacija« o vremenu. Žal je bilo to pogubno za pogansko vojsko.


Avtor: Dimitrij Kebe; izšlo v Vojnozgodovinskem zborniku št. 36/2009


Kje je bila ta bitka?

Kot ljubiteljski raziskovalec prazgodovine sem poleg Metuluma, glavnega mesta Japodov, iskal tudi lokacijo te znamenite bitke pri Frigidu. Leta 1994 sem po nekem slučaju na ljubljanskem bolšjem sejmu govoril s starejšim gospodom, ki mi je omenil, da je lahko ta bitka potekala nekje višje. Ker takrat in tudi še danes ni razrešeno, kje naj bi potekal ta boj, sem pričel z veliko vnemo iskati to lokacijo. Še istega leta sem prišel do zaključka, da je možna lokacija te bitke v ozki dolini pri vasici Sanabor nad Vipavo.

Ključni logični momenti, ki so me privedli do tega zaključka, so:

Najprej da bi lažje prišel do tega odkritja, sem se oprl na logično vojaško razmišljanje. Če že govorimo o nekakšni vojaški taktiki, je lahko vsakomur jasno, da domači cesar- vojskovodja sovražnika ne bo čakal nižje na svojem terenu (Vipavska dolina), da bi lahko ta od zgoraj napadel. Ugotovljeno in napisano je tudi, da je poganski cesar Evgenij še večer pred bitko daroval-polagal malike (kipce) po vseh okoliških hribih, torej se je nahajal višje in ne nižje v dolini.

Skozi vas Sanabor teče tudi rečica z imenom »Bela«. Če beseda frigidus pomeni nekaj hladnega (mrzla reka), je to toliko bolj očitno za rečico Belo, ki tudi pomeni mrzla bela voda, v pomenu tudi bela smrt. Rečica Bela se izliva v reko Vipavo kot prvi njen pritok, zato je možno, da je »krvava reka«, ki je opisana v bitki pri Frigidu, pritekla prav iz Bele. Od Hrušice (Ad Pirum), kjer je imel svoj tabor cesar Teodozij, je do te dolinice in vasi Sanabor približno 10 km.

Sanabor se nahaja na višini 335m, Vipavska dolina pa na 104 metrih. Tik nad to dolino izvira rečica Bela, v bližini pa najdemo več prazgodovinskih naselbin, nekatere datirajo še v bronasto dobo. Gledano iz smeri Hrušice proti Vipavi je na koncu te sanoborske dolinice »naravni limes« - zaporni zid, s katerega je čudovit razgled na Vipavsko dolino. Že zaradi strateškega in naravnega položaja te okolice je verjetno vsaj četrtina vojske cesarja Evgenija pripravila obrambo tukaj, ob tem zapornem zidu. Ni naključje, da je cesar Teodozij več tednov čakal, da prične pihati burja iz smeri Hrušica proti Sanaboru in Vipavski dolini in na ta način uspel presenetiti cesarja Evgenija ter ga premagal.

Po mojem in vojaškem logičnem ugibanju je jasno, da ko je vojska Evgenija začela izgubljati zaradi vremenskih razmer zgornjo obrambno linijo - fronto, so trume vojakov bežale navzdol in je verjetno to vplivalo tudi na ostalo vojsko spodaj in se je ta razbežala. Da bi se lokacija te bitke ugotovila (obstajajo vsaj štiri različne verzije lokacije), bi bilo potrebno, da bi vsaj enkrat z načrtno detekcijo morda celo odkrili to zgodovinsko lokacijo bitke.