On the website of the project Origin of Slovenians the Proceedings from the year 2005 just got published. Here is a link to the contents.

On wednesday, 17. 10. at 18 00pm you are invited to come to the presentation of this years Proceedings entitled ORIGIN OF EUROPEANS. Most probably Slovenian expert prof. Mihael Budja will give a short talk on the subject.

Venue: Slovenian World Congress, Cankarjeva 1/IV, Ljubljana, Slovenia

Everybody is warmly welcome! 

Invitation

Please read the First Announcement and Call for Papers of the Sixth International Topical Conference entitled ORIGIN OF EUROPEANS, which will be held in June 6th and 7th 2008 in Ljubljana, Slovenia. More information about the Project.

Prosimo, da si pozorno preberete prvo obvestilo in vabilo k udeležbi na šesti mednarodni konferenci IZVOR EVROPEJCEV, ki bo 6. in 7. junija 2008 v Ljubljani. Dodatne informacije o projektu.

Izšel je letošnji zbornik s konference IZVOR EVROPEJCEV. V njem najdete zelo zanimive prispevke, med drugim tudi prispevek prof. Miha Budja o genetskih dognanjih na srednjeevropskem področju. Poiščite ga v knjigarnah ali pa kontaktirajte neposredno založbo Jutro.


Dr. Jožko Šavli presented his new book "Karantanija"

»Karantanija« is the title of the new book, written by Dr. Jožko Šavli in Slovenian language, and published in June of 2007 by Humar Editorial (Nova Gorica).


Pravkar je bil izdan nov članek Branka J. Hribovška O imenu Slovani. Oglejte si ga na naslovu http://www.revijasrp.si/knrevsrp/revsrp79/brahr79/oimen79.htm !


Projekt Veneti.info v sodelovanju z Mestno knjižnico in čitalnico Idrija pripravlja predavanje z naslovom:

Trenja v pogledu na zgodovinski izvor Slovencev

Vsebina:
- od kod priselitvena teorija,
- kako je prišlo do razmišljanja o Venetih kot naših prednikih,
- pregled avtohtonističnih teorij, s poudarkom na teoriji paleolitske
kontinuitete.

V sodobnem informacijskem obdobju smo zasipani z ogromno količino podatkov, katerih kvaliteta je zelo različna. Pogosto naletimo na demagoške (zavajajoče/enostranske) prikaze in sklepe, ki so večkrat le plod predsodkov. Predavanje se bo na splošno lotilo problematike prikaza venetske teorije in prihoda Slovanov v 6. stoletju, kar je nujno zaradi nepoznavanja te problematike tako v laični kot deloma tudi v strokovni javnosti. Pisatelj Oscar Fingal O'Flahertie Wills Wilde je dejal, da je "nezadovoljstvo prvi korak k napredku človeka ali naroda". Zato ostanimo razmišljujoči!

Ključne besede predavanja: priselitvena teorija, avtohtonistične teorije, venetska teorija, teorija paleolitske kontinuitete

Za uvod bo s pomočjo diaprojekcije predaval Robert Petrič, sledila pa bo razprava pod vodstvom prof. dr. Antona Perdiha.

Predavanje bo v Mestni knjižnici v Idriji (ulica sv. Barbare 4-5), v petek, 11. maja 2007, ob 19.uri.

Več informacij v tematski povezavi s predavanjem bo sledilo na spletni strani http://www.veneti.info.

Vljudno vabljeni!