Izšla je knjiga Matjaža Anžurja Zgodovina slovenjske mitologije. Naslov in vsebinski povzetek avtorja nakazujeta na malce drugačen pristop k umevanju mitologije na našem območju, kot smo ga bili doslej vajeni. Matjaž Anžur se s to tematiko natančneje ukvarja že vrsto let in lahko smo prepričani, da je zbir podatkov v njej skrbno pripravljen in predstavljen.
Knjiga v prednaročilu stane 27€ in obsega 260 strani z barvnimi prilogami. Vsi ki se zanimate za nakup knjige kontaktirajte avtorja na naslov: vitez-volk (at) hotmail.com

Naznanjamo izid celotnega Zbornika devete mednarodne konference Izvor Evropejcev (2011) na spletnem naslovu http://korenine.si v obliki pdf. Zbornik vsebuje veliko število zanimivih prispevkov.

We are happy to announce the immediate online availability of the entire Proceedings of the Ninth International Topical Conference Origin of Europeans (2011) at the url address http://korenine.si. There are plenty of interesting researches published as pdf files.

Vabljeni na redno mesečno predavanje Združenja univerzitetnih izobraženk Slovenije, ki bo 15. oktobra 2012, ob 17 uri na  Cankarjevi 1/IV, v Ljubljani, z naslovom Starejša etnogeneza Slovencev, ženska enakopravnost pri naših davnih prednikih. Predaval bo mag. Vinko Vodopivec, ki se že dolga leta ukvarja z etnogenezo Slovencev.

Vabilo/Invitation

Invited to the regular monthly lecture of the Association of University educated women of Slovenia, on October 15th 2012, at 17:00 at Cankarjeva 1/IV in Ljubljana, entitled Older ethnogenesis of Slovenes, female equality in our ancient ancestors. The lecture will be M.Sc. Vinko Vodopivec, who has long been engaged in the ethnogenesis of the Slovenes.

 

Na spletni strani korenine.si so zdaj na voljo tri knjige Vinka Vodopivca, sicer izdane leta 2010 in 2011, z naslovi Starejša slovenska etnogeneza (pdf), Jezikovni temelji starejše slovenske etnogeneze (pdf) in Razbiranje ilirskih jezikov (pdf). Knjige so objavljene v pdf obliki in si jih lahko prenesete.

Vabimo vas na predstavitev rezultatov konfrence v Bovcu 2012, Prazgodovinske poselitve prostora med Vzhodnimi Alpami in Jadranom. Vabilo v pdf obliki Predstavitev bo v četrtek, 18. oktobra 2012, ob 18. uri v veliki dvorani Svetovnega slovenskega kongresa na Cankarjevi 1/IV v Ljubljani. Svoje delo bodo predstavili: Anton Perdih: Novi pogledi na poselitve slovenskega prostora, Duša Krnel Umek: Staroselci v Istri, Jože Rant: Sledovi slovenskega  jezikovnega substrata pri Ladincih v Dolomitih in retoromanski Švici in Andrej  Rant: Magijski izvor prvih evropskih pisav. Predstavitvi bo sledila razprava.