Z veseljem vam sporočamo, da je naš znani raziskovalec, zbiratelj in zasebni zgodovinar, Dimitrij Kebe, odkril zanimivo knjigo avtorja Karla Sicha z naslovom Namen und schwinden der Slaven (Imena in izginjanja Slovanov, Ljubljana, 1886).

Knjiga se podrobno ukvarja z vprašanjem izvora Venetov in Slovanov. Poleg nekaterih izvirnih spoznanj nudi močno podporo dosedanjim venetološkim raziskavam in na nek način prehiteva spoznanja sodobnih raziskovalcev. Že davno pred Alineijem in drugimi je v tej knjigi zapisano, da je »Nazor, mnenje in domneva o prihodu Slovanov v obdobju od 5. do 7. stol. ABSURDEN!«

Zaradi pomembnosti najdbe smo se odločili podpreti zamisel o prevodu celotne knjige. V pripravi so tudi prispevki, ki bodo razjasnili dodatne podrobnosti o tem delu.

Познатиот словенечки истражувач и самостоен историчар Димитриј Кебе открил исклучително значајна книга од авторката КарлаСаша со наслов Namen und schwinden der Slaven (Имиња и изгинување на словените Љубљана, 1886)

Книгата подробно се осврнува на прашањето за потеклото на венетите и словените. И покрај неколкуте изворни познанијаистатануди моќна поткрепа за досегашните венетолошки истражувања и на некој начин дури ги претекнува познанијата на истоветните истражувачи. Во книгата е запишано: „Гледиштата, мненијата и претпоставките за преселбите на словените во периодот од 5-ти до 7-ми век се АПСУРДНИ!“

Поради важноста на пронајдокот, се одлучивме да извршиме превод на целата книга. Во подготовка се документите кои во целост ќе ги расветлат подробностите за делово.

Превод: Горан Костадинов