In our Download section a set of Etruscan script fonts is available for your Computer research work.
Med Prenosi so odslej za uporabo pri računalniškem raziskovalnem delu na voljo fonti etruščanske pisave.