Kot ste verjetno opazili sami je spletni projekt TPK (Teorija paleolitske kontinuitete (izvirno PCT)) na starem internetnem naslovu že nekaj časa nedosegljiv. Obveščamo vas, da se je skupina preimenovala in preselila na drug naslov (http://www.continuitas.org). Novo ime je zdaj The Paleolithic Continuity Paradigm (Paradigma paleolitske kontinuitete). Uredništvo po novem nudi redne znanstvene novice in upajmo, da bo tako ostalo. Za naše bralce bo pa verjetno najzanimivejša novost Alineijev referat "Sette nuove etimologie", kjer se nahajata najmanj dve zanimivi etimološki interpretaciji (besedi bestemmia in oblò). Poglejte!

As you may have noticed the website project PCT (Paleolithic Continuity Theory) was down for a while. I would like to inform you that the project was renamed and moved to another internet address (http://www.continuitas.org). Its name is The Paleolithic Continuity Paradigm. The workgroup now offers regular edited scientiffic news and let\'s just hope they\'ll keep on staying online this time. For our readers however the most interesting novelty would be the last paper put online by Mario Alinei "Sette nuove etimologie" where we can find at least two interesting etymological interpretations (bestemmia and oblò). Check it out!