Naznanjamo izid celotnega Zbornika devete mednarodne konference Izvor Evropejcev (2011) na spletnem naslovu http://korenine.si v obliki pdf. Zbornik vsebuje veliko število zanimivih prispevkov.

We are happy to announce the immediate online availability of the entire Proceedings of the Ninth International Topical Conference Origin of Europeans (2011) at the url address http://korenine.si. There are plenty of interesting researches published as pdf files.