Zbornik/Proceeding 2010Naznanjamo izid celotnega Zbornika osme mednarodne konference Izvor Evropejcev (2010) na spletnem naslovu http://korenine.si. Vnovič vsebuje veliko število zanimivih prispevkov - še posebej bi lahko izpostavili prispevka Odisseya Belchevskega ter Marjete Manfreda Vakar in Darka Vrečka.

We are happy to announce the immediate online availability of the entire Proceedings of the Eighth International Topical Conference Origin of Europeans at the url address http://korenine.si. There are plenty of interesting researches, and we would like to underline especially works from Odissey Belchevskya as well as Marjeta Manfreda Vakar & Darko Vrečko.