Vabimo vas na predstavitev rezultatov konfrence v Bovcu 2012, Prazgodovinske poselitve prostora med Vzhodnimi Alpami in Jadranom. Vabilo v pdf obliki Predstavitev bo v četrtek, 18. oktobra 2012, ob 18. uri v veliki dvorani Svetovnega slovenskega kongresa na Cankarjevi 1/IV v Ljubljani. Svoje delo bodo predstavili: Anton Perdih: Novi pogledi na poselitve slovenskega prostora, Duša Krnel Umek: Staroselci v Istri, Jože Rant: Sledovi slovenskega  jezikovnega substrata pri Ladincih v Dolomitih in retoromanski Švici in Andrej  Rant: Magijski izvor prvih evropskih pisav. Predstavitvi bo sledila razprava.