Vabljeni na redno mesečno predavanje Združenja univerzitetnih izobraženk Slovenije, ki bo 15. oktobra 2012, ob 17 uri na  Cankarjevi 1/IV, v Ljubljani, z naslovom Starejša etnogeneza Slovencev, ženska enakopravnost pri naših davnih prednikih. Predaval bo mag. Vinko Vodopivec, ki se že dolga leta ukvarja z etnogenezo Slovencev.

Vabilo/Invitation

Invited to the regular monthly lecture of the Association of University educated women of Slovenia, on October 15th 2012, at 17:00 at Cankarjeva 1/IV in Ljubljana, entitled Older ethnogenesis of Slovenes, female equality in our ancient ancestors. The lecture will be M.Sc. Vinko Vodopivec, who has long been engaged in the ethnogenesis of the Slovenes.