Skupina Sožitje pripravlja predavanje pod vodstvom mag. Vinka Vodopivca, ki bo predstavil jezikovne, arheološke, zgodovinske in genetske dokaze o prvobitnih koreninah Slovencev. Predavanje bo v Domu Svetega Vida nasproti cerkve v Šentvidu (Ljubljana) 10. maja ob 17 uri.
The group Sožitje is preparing a lecture led by msc. Vinko Vodopivec, who will present the linguistic, archaeological, historical and genetic evidence of the ancient roots of the Slovenes. The lecture will be in the house of St. Vitus opposite the Church in Šentvid (Ljubljana) in 10th May at 17 o'clock.