Vljudno vas vabimo na okroglo mizo »Korenine Slovencev v luči novejših znanstvenih dognanj o staroselstvu Evrope«, ki bo potekala v sredo, 27. marca 2013,  ob 17. uri v veliki dvorani Svetovnega slovenskega kongresa na Cankarjevi 1/IV v Ljubljani.
Okroglo mizo bo moderiral Andrej Rant.

Jože Rant: • Uvodne besede • Nekatera novejša dognanja na področju lingvistike evropskih staroselcev
Duša Krnel Umek: Slovensko staroselstvo na širšem slovenskem ozemlju v delih starejših avtorjev
Andrej Rant: Etnološki, kulturno/artheološki in mitološki vidiki sorodnosti evropskega in slovenskega staroselstva 
Anton Perdih: Genetski vidiki naše davne preteklosti
Predstavitvi bo sledila razprava.