BovecObveščamo in vabimo vas na konferenco z naslovom “Pomen interdisciplinarnega raziskovanja zgodnje poselitve Evrope”, ki bo v Kulturnem domu v Bovcu, 28. julija 2011 ob 9h. Program je spodaj.
We are announcing and inviting you to a conference entitled “The significance of interdisciplinary research of the early settling of Europe”, which will be held in Kulturni dom Bovec, Slovenija, on the 28th of July 2011 at 9am. The detailed programme is visible below.

Program konference / Programme of the Conference

 

“Pomen interdisciplinarnega raziskovanja zgodnje poselitve Evrope”

“The meaning of interdisciplinary research of the early settling of Europe”

Bovec, Kulturni dom, 28. julij, 2011

Bovec, Slovenia, House of culture, 28. july, 2011

 

27. julij, 2011,  20.00

Večerja za predavatelje in organizatorje konference v hotelu Alp, Bovec, gostitelj Gorniški klub »dr. Henrik Tuma«

Dinner offered to lecturers and organizers by the Alpine club »Dr. Henrik Tuma«, Hotel Alp

 

28. julij, 2011/  28. july, 2011

8.30 Zbiranje udeležencev, Kulturni dom v Bovcu

Arrival and registration, House of culture, Bovec

 

9.0        Otvoritev konference s pozdravnimi govori

Conference opening and welcome speeches

-          Prof. dr. A. Jeglič, predsednik Gorniškega kluna “dr. Henrik Tuma”, organizator

Prof. dr. A. Jeglič, president, Alpine club “Dr. henrik Tuma”, organizer

-          g. Danijel Krivec, župan ob. Bovec, gostitelj

Mr. Danijel Krivec, mayor of the city Bovec, host

-          g. Janez Janša, pobudnik konference

Mr. Janez Janša, initiator of the conferences in Bovec

 

9.15 Spominska seja “In memoriam dr. Jožko Šavli”, sodelujejo g. p. I. Tomažič, prof. dr. A. Jeglič, prof. dr. A. Perdih,  prof. T. Pavšič, g. R. Humar, moderator doc. dr. J. Rant.

Memorial session ““In memoriam dr. Jožko Šavli”, participants Mr. I. Tomažič, prof. dr.

A. Jeglič, prof. dr. A. Perdih,  prof. T. Pavšič, Mr. R. Humar, moderator  dr. J. Rant.

 

 

10.15 do 10.30 Odmor za kavo/ Coffee break

 

Dopoldanska seja, predsedujeta  dr. D. Krnel Umek in prof. dr. A. Perdih

Morning session, chairing dr. D. Krnel Umek in prof. dr. A. Perdih

 

 

10.30    dr. Jože Rant st.:

Multidisciplinarno preučevanje staroselstva Evrope - izziv tudi za slovensko  znanost.

Nekaj primerov.

Multidisciplinary study of the ancient settling of Europe - a challenge for Slovenian

science. A few examples.

 

11.05 A. Rant

Prazgodovinski magijski simboli in njihova kontinuiteta

Prehistoric magic symbols and their continuity

 

11.40 Giancarlo Tomezzoli, Pavel Serafimov:

Celts and Slavs.

Kelti in Slovani

 

12.25 Andrej Rant:

Etimologija najstarejših slovenskih izvornih besed

Etimology of oldest Slovenian cognate words

 

13.00 – 14.30  Odmor za kosilo/ Lunch break

 

14.30 Popoldanska seja: predsedujeta  prof. dr. A. Jeglič in g. A. Rant, dr. dent. med.

Afternoon session, chairing prof. dr. A. Jeglič in M r. A.Rant, dr. dent. med.

 

14.30     Anton Perdih

Analiza pogostosti glasov in stari jeziki

Frequency analysis of sounds and ancient languages

 

15.05      Duša Krnel Umek

Slovenci – staroselci v delih iz 19. stoletja

Slovenians - ancient settlers in the publications of the nineteenth century.

 

15.35      Duša Krnel Umek

Uvodne misli k okrogli mizi/ Introduction to the round table

 

15.45 Okrogla miza na temo “Kako vzpodbuditi zanimanje za znanstveno raziskovanje

prvobitnega staroselstva v Sloveniji”. Uvodničarji J. Rant, A. Jeglič, A. Perdih,

D. Krnel Umek , A. Rant.

Round table discusssion on “How to stimulate the interest in Slovenia for scientific

Research of ancient settling of Slovenia. Introductions by J.Rant, A. Jeglič,

A.Perdih,  D. Krnel Umek , A. Rant.

 

16.45 Odmor za kavo/ Coffee break

 

17.00 Razprava/ Discussions

17.45 Povzetek in sklepne misli konference/ Summary of the conference

18.00 Zaključek konferenece/ Closing the conference

V imenu Gorniškega kluba " Dr. Henrik Tuma" najavljamo in vabimo, da se udeležitekonference “Pomen interdisciplinarnega raziskovanja zgodnje poselitve Evrope”, ki bo 28.julija, 2011 v Kulturnem domu v Bovcu. Programski del konference obsegajo vabljena predavanja, ki jih bodo predstavili:

 

 • Jože Rant st.: Multidisciplinarno preučevanje staroselstva Evrope - izziv tudi za slovensko znanost. Nekaj primerov. Multidisciplinary study of the ancient settling of Europe - a challenge for Slovenian science. A few examples.
 • Duša Krnel Umek: Slovenci – staroselci v delih iz 19. stoletja
  Slovenians - ancient settlers in the publications of the nineteenth century.
 • Giancarlo Tomezzoli, Pavel Serafimov: Celts and Slavs.
  Kelti in Slovani
 • Andrej Rant: Etimologija najstarejših slovenskih izvornih besed
  Etimology of oldest Slovenian cognate words
  Prazgodovinski magijski simboli in njihova kontinuiteta
  Prehistoric magic symbols and their continuity
 • Anton Perdih: Analiza pogostosti glasov in stari jeziki
  Frequency analysis of sounds and ancient languages

V uvodnem delu programa konference bo spominska seja “In memoriam dr. Jožko Šavli”,kjer bodo svoje spomine na osebnost in delo pokojnega pionirja preučevanja zgodovineSlovencev in velikega rodoljuba dr. Jožka Šavlija predstavili g. p. Ivan Tomažič, prof. dr.Tone Jeglič, g. Radivoj Humar, g. Tomaž Pavšič in prof. dr. Anton Perdih.Kot zaključek konference je predvidena okrogla miza na temo “Kako vzpodbuditi zanimanjeza znanstveno preučevanje prvobitnega staroselstva v Sloveniji”.

V imenu programskega in organizacijskega odbora konference
Dr. Jože Rant st