Teorija paleolitske kontinuitete (TPK/PCT)

Tezo o avtohtonosti srednjeevropskih jezikovnih skupin, konec 80-ih prevzame tudi emeritus univerze v Utrechtu, profesor Mario Alinei, ustanovitelj in direktor revije "Semantični zvezki", predsednik projekta "Atlas Linguarum Europae" pod pokroviteljstvom UNESCA, predsednik "Societé Internationale de Geolinguistique et de Dialectologie" in pisec številnih strokovnih del.
Profesor Mario Alinei kot utemeljitelj t. im. Teorije paleolitske kontinuitete (TPK) zagovarja tezo, da se selitev narodov v Evropi ni mogla zgoditi tako pozno (v 6. st.), pač pa naj bi bili jezikovno narodnostnim fenomenom v Evropi priče delno že od paleolitika. V svojem delu \'\'Origini delle lingue d\'Europa\'\' se še posebej ukvarja s Slovani, za katere meni, da od davnine žive na območju jugovzhodne Evrope, in še več, da so se celo z območja jugovzhodne Evrope širili proti severu in severovzhodu. Na spletni strani TPK (http://www.continuitas.com/intro.html), Alinei, pod podnaslovom "The main lines of the PCT historical reconstruction" (Glavne smernice zgodovinske rekonstrukcije TPK), zapiše tole: "The totally absurd thesis of the so called ‘late arrival\' of the Slavs in Europe must be replaced by the scenario of Slavic continuity from Paleolithic, and the demographic growth and geographic expansion of the Slavs can be explained, much more realistically, by the extraordinary success, continuity and stability of the Neolithic cultures of South-Eastern Europe (the only ones in Europe that caused the formation of tells)" . Alinei Interdisciplinary and linguistic evidence for Palaeolithic continuity of Indo-European, Uralic and Altaic populations in Eurasia, with an excursus on Slavic ethnogenesis, in Proceedings of Kobarid conference (2003).

Alineijeve trditve so bile v mednarodni strokovni javnosti deležne številnih zavračanj, a tudi odobravanj. Njegovi skupini se je pridružilo še nekaj drugih strokovnjakov, in sicer zgodovinarji Marcel Otte in Alexander Häusler in Paolo Galloni, jezikoslovci Franco Cavazza, Xaverio Ballester, Francesco Benozzo, Franco Cavazza, Michel Contini, Gabriele Costa, Jean Le Du, antropolog Henry Harpending, idr.
Zagovorniki TPK, se zgledujejo se po predhodnih strokovnjakih, kot so Herbert Kuhn, Ernst Meyer, Thomas Bürrow, P. Bosch-Gimpera, Vladimir I. Georgiev, Marcello Durante, Cicerone Poghirc, Homer L. Thomas ...

Literatura
* Alinei, Mario. Quaderni di semantica, Language, History and Cultural Anthropology
An International Journal of Theoretical and Applied Semantics
General Editor: Mario Alinei
* Alinei, Mario. \'\'Origini delle lingue d\'Europa\'\' Vol. I, II: La teoria della continuitá Bologna, il Mulino, 1996, 2000, ISBN 88-15-05513-4.
* Ballester, Xaverio. Las Primeras Palabras de la Humanidad. Del Origen del Habla al Origen de las Lenguas, Ediciones Tilde, Valencia 2002, ISBN 9-788495-314208
* Cavazza, Franco. \'\'Lezioni di Indoeuropeistica\'\' con particolare riguardo alle lingue classiche (sanscrito, greco, latino, gotico), I, II, Edizioni ETS, Pisa 2001, 2003/2004; ISBN 88-467-0254-9, ISBN: 88-467-0746-X.
* Cavazza, Franco. \'\'Questioni di ortoepia e di ortografia latina\'\': un caso di neutralizzazione fonematica del latino, Edizioni ETS, Pisa 1999, ISBN 88-467-0220-4.
* Tomažič, Ivan. "V nova slovenska obzorja z Veneti v Evropi 2000", Editiones Veneti, Ljubljana 2000, ISBN 961-90840-6-3.
* Vuga, Lucijan. Jantarska pot (The amber road), Založništvo Humar, Bilje 2000.
* Vuga, Lucijan. Davnina govori, Jutro, Ljubljana 2003, ISBN 961-6433-25-3.
* Vuga, Lucijan. Megalitski jeziki, Jutro, Ljubljana 2004, ISBN 961-6433-37-7.