Obelix VenetAsterix VenetIzmišljena junaka galskega upora proti Rimljanom sta zaslovela po zaslugi svojih dogodivščin, opisanih v stripih, risankah in celo v filmih. Prikazana sta predvsem kot vztrajna borca iz vasice na severo-zahodnem območju Armorike (današnja Bretanija). Ali ste vedeli, da je Julij Cezar v svojem delu "DE BELLO GALLICO" opisu spopadov z Galskimi ljudstvi dodal še zelo zanimiv odlomek, kjer opisuje trdoživost armoriških Venetov, ki so obvladovali tamkajšnje obmorsko področje? (Glej zemljevid Spopad z Veneti) Se morda izmišljena zgodba avtorjev Reneja Goscinnya in Alberta Uderza nanaša prav na ta zgodovinski zapis? Potem smo znova priče namernemu ali nenamernemu posploševanju - namreč keltizaciji Venetov, saj se prav preko te izmišljene zgodbe mnogi trudijo mlajšim generacijam približati pomembne zgodovinske dogodke. Tako bi Asterixa in Obelixa bržkone morali označiti za venetska in ne samo galska junaka, prav kakor je bil Martin Krpan slovenski in ne le jugoslovanski lik!