Applying Einsteinian Principles to Slavic Studies J=vd squared

For a very long time I was acutely aware of the fact that distance played a crucial role in my comprehension of the other Slavic languages. As a native Czech I can understand Upper Lusatian Sorb-Wend even better than I can understand Slovak. In both cases I can understand more than 99% and Slovaks and speakers of Hornosrbsky also understand 99+ % of what I say in Czech. Dolnosrbsky (Lower Lusatian Sorb-Wend) and Polish are less comprehensible to me, and I would say that I understand 85% to 75%. Ruthenian, Ukrainian and Belarus are comprehensible to me in the range of 65% and Russian (without an effort to learn) would be about 50% comprehensible.

Viking VenetVikingiŠtevilne zgodbe in kronike, pišoč o vikingih omenjajo tudi ljudstva in dežele, imenovane po Venetih. V pravljicah Hansa Christiana Andersena jih zasledimo v zgodbici o Holgarju Danskem. Tam omeni kako je Danska pod vodstvom Waldemarja pokorila vendske dežele (v originalu Vendiske Lander). Na kaj so se tukaj vendske dežele pravzaprav nanašale? Že uporaba množine (v besedi dežele) nam v nasprotju z ostalimi omembami v zgodbi (npr. Anglija, Švedska, Norveška) nakazuje na širše geografsko področje. Da pa bi lažje ugotovili verodostojnost Andersenove zgodbe, pa poglejmo v obsežno zgodovinsko delo, namreč v Heimskringlo (http://sunsite.berkeley.edu/OMACL/Heimskringla/*), oziroma Kroniko norveških kraljev. Že ob hitrem ogledu skoraj kateregakoli poglavja kaj kmalu opazimo termine Vendi, Vindiši, Vanaland, vendsko področje, Vingulmark, vendelska planjava, itn. In v kakšnem pomenu so omenjeni? Večinoma lahko beremo, kako so Norveški kralji podjarmljali vendska (ipd.) ljudstva vendskih področjih, ki so mimogrede velikokrat geografsko določena in to ne izven, ampak prav v Skandinaviji sami! Še več, ob danskih so omenjeni celo vendski vikingi.
 

*The Ynglinga Saga, or The Story of the Yngling Family from Odin to Halfdan the Black, Snorri Sturluson (c. 1179 - 1241), Online Medieval and Classical Library Release #15b

Kolikokrat ste že brali zgodbico o Sneguljčici in sedmih palčkih? Pa ja ne, da ob zgodovini in jezikoslovju govorimo spet o pravljicah, boste rekli ... Pri tem pa le ne pozabimo, da le-te velikokrat temeljijo na pripovedkah, mitih in legendah, ki pa vselej vsebujejo tudi kaj resničnega. Prav to drži tudi za legende o palčkih - vsebujejo resnične elemente. Avtorja prej omenjene svetovno znane otroške uspešnice (brata Grimm) sta živela prav na območju Srednje Nemčije (Hessen, Niedersachsen), kjer obstajajo številne pripovedke o možicljih, ki so živeli pod zemljo, ali pa v rovih kot je tale na sliki (sloveli naj bi po svoji majhnosti; širina rova se giblje med pičlimi 50 in 60-imi cm). Zgodovinarji in arheologi pravijo, da bi to lahko bili Wendi oziroma Veneti ter da naj bi se ukvarjali pretežno s poljedeljstvom, dokler jih germanski narodi niso povsem asimilirali. Podobno vsebino ima prav legenda o Nibelungih, kjer Siegfried zmaga nad palčki, jim pobere zaklad ter kralju palčkov Alberichu vzame čudežno pokrivalo, ki ga naredi nevidnega ... In tako smo spet pri Sneguljčici! Njeni prijatelji v krutem svetu so bili torej nenasilni a osovraženi domačini - Venetski možiclji (Venediger Mandln, kot jih še danes poznajo v avstrijskih pripovedkah).
Obelix VenetAsterix VenetIzmišljena junaka galskega upora proti Rimljanom sta zaslovela po zaslugi svojih dogodivščin, opisanih v stripih, risankah in celo v filmih. Prikazana sta predvsem kot vztrajna borca iz vasice na severo-zahodnem območju Armorike (današnja Bretanija). Ali ste vedeli, da je Julij Cezar v svojem delu "DE BELLO GALLICO" opisu spopadov z Galskimi ljudstvi dodal še zelo zanimiv odlomek, kjer opisuje trdoživost armoriških Venetov, ki so obvladovali tamkajšnje obmorsko področje? (Glej zemljevid Spopad z Veneti) Se morda izmišljena zgodba avtorjev Reneja Goscinnya in Alberta Uderza nanaša prav na ta zgodovinski zapis? Potem smo znova priče namernemu ali nenamernemu posploševanju - namreč keltizaciji Venetov, saj se prav preko te izmišljene zgodbe mnogi trudijo mlajšim generacijam približati pomembne zgodovinske dogodke. Tako bi Asterixa in Obelixa bržkone morali označiti za venetska in ne samo galska junaka, prav kakor je bil Martin Krpan slovenski in ne le jugoslovanski lik!

Čeprav sem se razmeroma pozno pridružil bralcem zgodb in zagretim razpravljavcem, ki na bolj ali manj pameten način ugibajo, kdo bi utegnil v starih časih stanovati v krajih današnje Slovenije in okrog nje, me že ves čas moti skrajno neresno poenostavljanje in samovoljno prilagajanje poimenovanja nekdanjih prebivalcev trenutnim potrebam teh piscev.