Prispevki uporabnikovniso nujno v soglasju z mnenjem Uredništva./Columns written by Users are not necessarily in agreement with our Editorial.

Prispevki napisani v poljudno-znanstvenem slogu./A place for articles written in a popular-scientiffic manner.

Poročamo z nekaterih zanimivejših dogodkov./Here are gathered reports from some events of our interest.


Pregledi in recenzije zanimivejših prispevkov./Reviews of some interesting works.