PROJEKTNA SKUPINA VENETI.INFO
Ob zapostavljanju nekaterih zgodovinskih spoznanj se je porodila ideja o skupni spletni strani, ki bi vsem generacijam približala zgodovinski narod, Venete.

 
Namen našega projekta je raziskovanje staroveških Venetov. Pričujoča spletna stran je zasnovana kot vsegeneracijski informacijski center. Njen glavni cilj je pritegnitev učencev, učiteljev in drugih raziskovalcev k raziskovanju teh staroveških civilizacij. Za dosego slednjega smo pripravili izdelano vsebinsko zamisel, ki zajema tako pisanje prispevkov na različnih osnovah (kritično, poljudno-znanstveno, kolumne, prebrano ...), kot tudi predavanja v šolah in kulturnih zavodih, predstavitve prispevkov na specializiranih znanstvenih delavnicah ter podpiranje raziskovalnih dejavnosti v tej smeri. Ker gre za odprte vrste projekt, ste vabljeni, da se nam pridružite s sodelovanjem.
 
Naša misel:
Potrudimo se, da bo zgodovina boljši prostor za vsakogar!
 
Vaš Robert Petrič,
urednik Veneti.info

Za postavitev in vzdrževanje te spletne strani, je bilo vloženega veliko izključno prostovoljnega dela večih ljudi. Spomin na opravljeno želim delno ohraniti vsaj v tem spisku neutrudnih pomagačev.

Many hours of volunteer work have been spent for setting up and maintaining this website. In memory of all that has been done, here is a list of some tireless helpers.